Wellcome to National Portal
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ৯ মে ২০২৩

অনুমোদিত ও অননুমোদিত ফাইল সংক্রান্ত

সভা (প্রস্তাবিত ভবন) সভা (বিদ্যমান ভবন)
(সভা-১/২১) (সভা-১/২১)
(সভা-২/২১) (সভা-২/২০২১)
(সভা-৩/২১) (সভা-৩/২০২১)
(সভা-৪/২১) (সভা-৪/২০২১)
(সভা-৫/২১) (সভা-৫/২০২১)
(সভা-৬/২১) (সভা-৬/২০২১)
(সভা-৭/২১) (সভা-৭/২১)
(সভা-৮/২১) (সভা-৮/২১)
(সভা-৯/২১) (সভা-৯/২১)
(সভা-১০/২১) (সভা-১০/২১)
(সভা-১১/২১) (সভা-১১/২১)
(সভা-১২/২১) (সভা-১২/২১)
(সভা-১৩/২১) (সভা-১৩/২১)
(সভা-১৪/২১) (সভা-১৪/২১)
(সভা-১৫/২১) (সভা-১৫/২১)
(সভা-১৬/২১) (সভা-০১/২২)
(সভা-১৭/২১) (সভা-০২/২২)
(সভা-১৮/২১) (সভা-০৩/২২)
(সভা-১৯/২১) (সভা-০৪/২২)
(সভা-০১/২২) (সভা-০৫/২২)
(সভা-০২/২২) (সভা-০৬/২২)
(সভা-০৩/২২) (সভা-০৭/২২)
(সভা-০৪/২২) (সভা-০৮/২২)
(সভা-০৫/২২) (সভা-০৯/২২)
(সভা-০৬/২২) (সভা-১০/২২)
(সভা-০৭/২২) (সভা-১১/২২)
(সভা-০৮/২২) (সভা-১২/২২)
(সভা-০৯/২২) (সভা-১৩/২২)
(সভা-১০/২২) (সভা-১৪/২২)
(সভা-১১/২২) (সভা-০১/২৩)
(সভা-১২/২২) (সভা-০২/২৩)
(সভা-১৩/২২) (সভা-০৩/২৩)
(সভা-১৪/২২) (সভা-০৪/২৩)
(সভা-১৫/২২)  
(সভা-০১/২৩)  
(সভা-০২/২৩)  
(সভা-০৩/২৩)  
(সভা-০৪/২৩)  
(সভা-০৫/২৩)